Aangesloten bij de World Union for Progressive Judaism.

11 augustus 2020 | 21 Av 5780

Wie wij zijn

Wie wij zijn

Nederlands Verbond voor Progresief Jodendom (NVPJ)

Het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom is het Kerkgenootschap waarin alle Progressief Liberaal Joodse gemeentes zijn verenigd. 

Doelstelling
Het Verbond streeft naar profilering en continuiteit van het Progressief Jodendom in Nederland. Dit overeenkomstig de beginselen van het liberaal-religieuze jodendom zoals deze worden beleefd in de ‘World Union for Progressive Judaism’ en voor zover nodig aangepast aan de hier te lande bestaande verhoudingen. Ons motto daarbij is 'Het Verbond verbindt'. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over progressief jodendom. 

Activiteiten
Het Verbond behartigt de religieuze , sociale, culturele en educatieve belangen van de gemeenschap. Het vertegenwoordigt de aangesloten joodse gemeenten nationaal en bij internationale Joodse organisaties en stimuleert nieuwe ontwikkelingen bij de aangesloten joodse gemeenten. Het Verbond geeft daarbij hoge prioriteit aan onderwijs en groei van "young leadership" om de continuiteit van de Progressief Joodse gemeenschap in Nederland te waarborgen.

Tien aangesloten Joodse gemeenten
Sinds de oprichting in 1931 is het Verbond anno 2013 gegroeid tot tien gemeenten in Amsterdam, Brabant, Den Haag, Flevoland, Gelderland, Heerenveen, Noord-Nederland, Rotterdam, Twente en Utrecht. Samen hebben deze gemeenten ongeverer 3700 leden. 

Organisaties
Het Verbond heeft om haar doelstellingen te bereiken een aantal organisaties opgezet: de Stichting Robert A.Levisson, Stichting Sja’ar, Jong LJG Netzer en de Stichting Levend Joods Geloof(Joods Nu). Deze organisaties zetten zich in voor onderwijs voor en communicatie met de leden van de aangesloten joodse gemeenten. Verder werken wij samen met andere progressief Joodse organisaties.

Bestuur
Het Verbond wordt geleid door een hoofdbestuur, samengesteld uit gedelegeerden van de aangesloten gemeenten en organisaties en een Dagelijks Bestuur. De geestelijke leiding is toevertrouwd aan het college van Rabbijnen. Het bestuur heeft ter ondersteuning voor het uitvoeren van haar taken en beleid een ambtelijk secretaris.

ANBI
Het NVPJ heeft de ANBI status. Uw giften kunt u in aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Nieuws

Dit jaar besteden we op een andere manier aandacht aan Ti Lees meer >>

juni

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30