Aangesloten bij de World Union for Progressive Judaism.

27 september 2022 | 2 Tishri 5783

Wie wij zijn

Wie wij zijn

Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (NVPJ)

Het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (‘het Verbond’) is het Kerkgenootschap waarin Progressief Liberaal Joodse gemeentes zijn verenigd. Het Verbond heeft ten doel taken te vervullen en handelingen te verrichten, die door wet en gewoonte aan een Joods kerkgenootschap zijn toegekend.

Doelstelling
Het Verbond verbindt progressief-Joodse gemeenten teneinde de continuïteit van het Jodendom te borgen door een progressief-hedendaagse invulling. Het Verbond streeft naar profilering van het progressief jodendom en versterking van de eigen identiteit.

Het Verbond doet dit overeenkomstig de beginselen van het progressief-religieuze jodendom zoals deze worden beleefd in de ‘World Union for Progressive Judaism’, aangepast aan de hier te lande bestaande verhoudingen. Ons motto daarbij is 'Het Verbond verbindt'. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over progressief jodendom. 

Activiteiten
Door bundeling en ondersteuning van de progressief-Joodse gemeenschap in Nederland, het informeren over en overdragen van onze tradities en tegelijkertijd het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen wil het Verbond de plaats van het Jodendom binnen de hedendaagse samenleving verankeren. Het Verbond stimuleert daartoe interne discussies en ontwikkelingen, aansluitend bij actuele vraagstukken. Er gaat veel aandacht uit naar uitwisseling van kennis, ondersteuning van jongerenwerk, behoeften en samenbinding binnen gemeenten, en voorts naar de relatie met de Nederlandse samenleving. Hieraan wordt in opbouwende zin gewerkt door middel van dialoog met andere bevolkingsgroepen, dialoog met het openbaar bestuur op lokaal en op landelijk niveau, en – helaas nog steeds nodig – de bestrijding van antisemitisme.

Het Verbond behartigt de religieuze, sociale, culturele en educatieve belangen van de gemeenschap. Daartoe heeft het Verbond contacten met zowel joodse als niet-joodse instellingen. Het Verbond is onder andere vertegenwoordigd in het Centraal Joods Overleg (CJO; gesprekspartner van de landelijke overheid), het interkerkelijk contact in overheidszaken (CIO), het OJEC (overlegorgaan van Joden en Christenen) en het OJCM (Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims).

Tien aangesloten Joodse gemeenten
Sinds de oprichting in 1931 is het Verbond gegroeid tot tien gemeenten in Alkmaar, Amsterdam, Brabant, Den Haag, Gelderland, Midden Nederland, Noord-Nederland, Rotterdam, Twente en Utrecht. Samen hebben deze gemeenten ongeveer 3000 leden.

Organisaties
Het Verbond heeft om haar doelstellingen te bereiken een aantal organisaties opgezet: de Stichting Robert A. Levisson (opleidingsinstituut voor rabbijnen en lekenfuncties), Stichting Sja’ar (uitgever boeken e.d.) en de Stichting Levend Joods Geloof (uitgever periodiek Joods Nu en andere interne communicatie) Deze organisaties zetten zich in voor onderwijs en voor communicatie met de leden van de aangesloten joodse gemeenten. Verder zijn er aan het Verbond gelieerde verenigingen, te weten Arza-Nederland (de liberaal-Joodse, zionistische vereniging) en Netzer-Holland (de progressief-Joodse en zionistische jeugdvereniging).

Bestuur
Het Verbond wordt geleid door een Hoofdbestuur, samengesteld uit gedelegeerden van de aangesloten gemeenten en een Dagelijks Bestuur, die samen het Verbondsbestuur vormen. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, vice-voorzitter en algemene bestuursleden.

De geestelijke leiding is toevertrouwd aan het College van Rabbijnen.

Privacy
Ons Privacy statement vindt u hier.

Sociale veiligheid

Ons protocol voor sociale veiligheid en informatie over de vertrouwenspersoon vindt u hier.

 

ANBI
Het NVPJ heeft de ANBI status. Uw giften kunt u in aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Nieuws

Het wereldwijde Verbond wenst u een gelukkig en zoet nieuw jaar. Lees meer >>
Joods Maatschappelijk Werk zoekt een lid voor de Raad van Lees meer >>

september

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30