Aangesloten bij de World Union for Progressive Judaism.

12 augustus 2022 | 15 Av 5782

Vrijwilligersregeling Stichting Levend Joods Geloof

Vrijwilligersregeling Stichting Levend Joods Geloof

(Inwerkingtreding per 1 januari 2019)

1. Uitgangspunten

a. Vrijwilligers die zich voor  de stichting Levend Joods Geloof (de stichting) inzetten staan achter de statuten en doelstellingen.

b. Vrijwilligers zijn de volgende personen: leden van het bestuur en overige door het bestuur aan te wijzen personen.

c. In het belang van de doelstellingen van de stichting zien vrijwilligers in beginsel af van hun aanspraak op een vergoeding van uren of reis- en telefoon- porti, kopieerkosten etc. Op individueel verzoek kan van dit uitganspunt worden afgeweken (artikel 2).

d. Artikelen of diensten die conform een bestuursbesluit worden (in)gekocht worden, na overlegging van facturen of bonnen, te allen tijde vergoed.

 

2. Aanvraag vergoedingen vrijwilliger

a. De vrijwilliger die in aanmerking wil komen voor een vergoeding conform artikel 3 dient hiervoor een onderbouwde aanvraag in bij de secretaris. Indien het gaat om de vergoeding van uren (artikel 3c), wordt ook het verwachte aantal uren in het kalenderjaar benoemd in de aanvraag.

b. De aanvraag wordt beoordeeld door de voorzitter, secretaris en penningmeester van het dagelijks bestuur.

c. De secretaris deelt aan de vrijwilliger mee of de vergoeding wordt toegekend.

 

3. Aanspraken op vergoedingen

Een vrijwilliger die conform artikel 2 een vergoeding is toegekend heeft recht op één of meer van de navolgende zaken:

a. een reiskostenvergoeding met een maximum van €0,19 per kilometer inclusief de parkeerkosten of de parkeerkosten of de feitelijk gemaakte kosten per openbaar vervoer.

b. een vergoeding voor telefoon, postzegels, kopieën etc.

c. een urenvergoeding van € 5 per uur met een maximum van €170 per maand of €1.700 per jaar.

d. een urenvergoeding van €2,75 per uur voor personen onder 22 jaar met een maximum van €170,- per maand of €1.700,- per jaar.

 

4. Afzien van declareren

Indien een vrijwilliger afziet van het declareren van declarabele onkosten, kan hij/zij op verzoek een verklaring krijgen van de secretaris die de onkosten aanmerkt als gift. De stichting heeft de ANBI-status.

 

5. Declaraties van vergoedingen

Declaraties worden uiterlijk 3 maanden nadat de kosten zijn gemaakt of uren zijn ingezet onderbouwd met facturen, bonnen etc. ingediend bij de penningmeester.

 

 

Aanvraagformulier vrijwilligers op grond van artikel 2

of 4 van de Vrijwilligersregeling stichting Levend Joods Geloof 1-1-19

(Verzoek de open velden in te vullen en aan te geven waarvoor u in aanmerking wenst te komen. Daarna dit document mailen naar secretariaat@verbond.eu)

 

 

Naam: …………………………………………………………………..

 

Adres:……………………………………………………………………

 

Postcode………………….. Plaats……………………………………

 

 

Hierdoor verzoek ik het bestuur van de stichting mij een vergoeding toe te kennen voor een:

 

☐ reiskostenvergoeding met een maximum van €0,19 p/km inclusief de parkeerkosten of de aantoonbare parkeerkosten of de aantoonbare kosten per openbaar vervoer.

 

☐ vergoeding voor telefoon, postzegels etc.

 

☐ urenvergoeding van €5,- (of voor personen tot 22 jaar €2,75) per uur voor …….. uur in het kalenderjaar 20…. (maximaal kan een vergoeding worden ontvangen van  €170 per maand tot een maximum van €1.700 per jaar. Indien ook een vergoeding voor gemaakte kosten is aangevraagd, dan telt deze mee voor het maximum van € 170 per maand en € 1.700 per jaar).

 

Ik meen voor een vergoeding in aanmerking te komen vanwege:

 

…………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

 

☐ Ik wens af te zien van een declaratie van bovengenoemde kosten, maar verzoek het bestuur mijn onkosten ad. € ……. als een gift te willen aanmerken in het kalenderjaar 20…..

 

 

Handtekening                                                         Datum

 

…………………                                                      …………………

Door secretaris in te vullen

Besluit namens het bestuur, datum …………………….:……………………….

Nieuws

Is outreach wat voor jou? Ben je handig met Twitter en Instagram? Het Verbond zoekt vrijwilligers die het nieuws over het Progressieve Jodendom in de wereld willen verspreiden. Lees meer >>
Rabbijn Dow Marmur is overleden. Als President was hij als geen ander actief in the World Union for Progressive Judaism WUPJ. Moge zijn ziel zijn opgenomen in de bundel van het Eeuwige leven. Lees meer >>
Wil jij het beleid mede bepalen? Het Verbond vertegenwoordigen? Een bijdrage leveren aan de toekomst van progressief Joods Nederland? Reageer alsjeblieft. Lees meer >>

augustus

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31