Aangesloten bij de World Union for Progressive Judaism.

01 juni 2020 | 9 Sivan 5780

Stichting Joods Geloof

Stichting Joods Geloof

De stichting is een algemeen nut beogende instelling (Anbi). Giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar.

 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  • de bevordering van de belangstelling voor en de beleving van het liberale jodendom, benevens het uitoefenen van een samenbindende functie voor de van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (NVPJ) deel uitmakende Liberaal-Joodse Gemeenten;
  • het uitgeven van een periodiek ten behoeve van de joodse gemeenschap in Nederland en andere publicaties.

 

Beleidsplan

De doelstellingen wil het bestuur realiseren door middel van de volgende activiteiten:

  • uitgifte van een landelijk periodiek, dat in elk geval wordt verspreid onder alle leden van bij het NVPJ aangesloten Liberaal-Joodse gemeenten;
  • voorzien in een gezamenlijke website voor de bij het NVPJ aangesloten en met het NVPJ gelieerde organisaties;
  • uitgifte van nieuwsbrieven die worden verspreid onder alle leden van bij het NVPJ aangesloten Liberaal-Joodse gemeenten;
  • uitgifte van een agenda ('Joman') waarin de voor Liberaal-Joods Nederland relevante data en adresinformatie is opgenomen;
  • en voorts andere voorkomende activiteiten die zijn gericht op de bevordering van samenbinding binnen de progressie-Joodse gemeenschap.

 

Joods Nu

Joods Nu is het landelijke blad van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom. 

 

Bezoldiging bestuur

De leden van het bestuur van stichting Levend Joods Geloof ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar zij hebben recht op vergoeding van de kosten die zij maken bij de uitoefening van hun bestuursfunctie. Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Jaarlijks wordt een vrijwilligersregeling vastgesteld door het bestuur. Van deze regeling kan gebruik gemaakt worden door zowel bestuursleden als andere vrijwilligers.

Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd.

Vrijwilligersregeling Stichting Levend Joods Geloof

 

Overige gegevens

RSIN: 810985822

Contactgegevens:
Stichting Levend Joods Geloof
Zuidelijke Wandelweg 41
1079 RK Amsterdam
E-mail: penningmeester@levendjoodsgeloof.nl

Bestuurssamenstelling:
Ron van der Wieken (voorzitter)
Yvonne Walvisch (penningmeester)
Hans Weijel (secretaris)
Corinne Chen (lid) 
Liane van Dantzig (lid)

 

Jaarverslag 2018

Joman (de liberaal-Joods agenda) loopt goed en is in 2018 verspreid onder de leden van de aangesloten gemeenten. Joods Nu is in 2018 3x verschenen en heeft een nieuwe actieve hoofdredacteur, die erin is geslaagd om er een uitgave voor heel liberaal-Joods Nederland van te maken. De inhoud van de website is doorgenomen en, waar nodig, aangepast. Helaas is het lastig om een maandelijkse digitale nieuwsbrief samen te stellen. Er is geprobeerd om hiervoor een redacteur aan te stellen maar dit heeft niet tot een resultaat geleid.

 

Begroting (Realisatie 2017 en begroting 2018)

juni

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30