Aangesloten bij de World Union for Progressive Judaism.

12 augustus 2022 | 15 Av 5782

Sociale Veiligheid

Sociale Veiligheid

 

Op deze pagina:

 

 1. Gedragscode Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (lees de code via de link)
 2. VOG-beleid NVPJ (meer informatie via de link)
 3. Informatie over de rol van de vertrouwenspersoon (lees verder hieronder)

 

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is een speciaal daartoe aangewezen persoon bij wie elk kehilla lid of elke persoon die in dienst is van een Liberaal Joods Gemeente in vertrouwen zijn of haar verhaal kan doen. Het benoemen van een vertrouwenspersoon is een van de maatregelen ter bevordering van de integriteit van een organisatie. De functie van vertrouwenspersoon is een onbezoldigde functie. 

Met wat voor soort aangelegenheden kun je bij een vertrouwenspersoon terecht?

De hoofdtaak van een vertrouwenspersoon is het bieden van een luisterend oor en het adviseren. De vertrouwenspersoon is er niet om te bemiddelen. In beginsel kun je met alle vragen die raken aan integriteit in de breedste zin van het woord, met inbegrip van ongewenst gedrag, terecht. Het hoeft niet altijd om een melding van een schending te gaan. Als je behoefte hebt aan een gesprek of een gedachtewisseling, kun je sparren met de vertrouwenspersoon. Wel is het mogelijk dat in zo’n gesprek wordt vastgesteld dat er geen rol is voor de vertrouwenspersoon. In dat geval kan het zijn dat de vertrouwenspersoon je doorverwijst. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en legt geen verantwoording af.

Wat doet een vertrouwenspersoon en wat niet?

 • De vertrouwenspersoon biedt in de eerste plaats een luisterend oor, heeft een klankbord- en adviesfunctie en kan fungeren als meldpunt voor mogelijke integriteitschendingen.
 • De vertrouwenspersoon adviseert de melder hoe om te gaan met een situatie of verwijst door naar de juiste instantie/persoon.
 • Je kunt met elke aan integriteit gerelateerde kwestie bij de vertrouwenspersoon terecht.
 • De vertrouwenspersoon behandelt de informatie die jij geeft, strikt vertrouwelijk.
 • De vertrouwenspersoon handelt uitsluitend met jouw toestemming/instemming.
 • Het is mogelijk bij een vertrouwenspersoon vertrouwelijk een melding te doen. Dit houdt in dat de identiteit van de melder slechts bekend is bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon brengt de aangewezen instantie (veelal de voorzitter van het Verbondsbestuur of de voorzitter van een van de aangesloten kehillot) op de hoogte van de melding zonder de identiteit van de melder bekend te maken. Vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder kan niet worden gegarandeerd in geval van misdrijven. Voor dergelijke feiten bestaat een aangifteplicht.

Maar:

 • De vertrouwenspersoon verricht geen onderzoek en is niet betrokken bij de follow up van een ingesteld onderzoek. De voorzitter in kwestie is verantwoordelijk voor het instellen van een onderzoek en bepaalt wie het onderzoek zal uitvoeren.
 • De vertrouwenspersoon neemt geen anonieme melding in behandeling, d.w.z. een melding waarbij de identiteit van de melder onbekend is, bv een brief zonder naamgegevens.
 • De vertrouwenspersoon intervenieert niet in arbeidsconflicten.

Wie kan bij de vertrouwenspersoon terecht?

Iedereen die bij een van de kehillot van het Verbond is aangesloten of daarvan in dienst is (inclusief de Rabbijnen) kan een beroep doen op de vertrouwenspersoon. 

Contactgegevens

De vertrouwenspersoon is Marion Alhadeff. Zij is te bereiken per email: vertrouwenspersoon@verbond.eu

Veel gestelde vragen

 1. Voor welke soort zaken kan ik bij een vertrouwenspersoon terecht?
  Je kunt terecht met elke vraag die raakt aan integriteit. Onder integriteit verstaan we het naleven van regels en de manier waarop we met elkaar en met derden omgaan.
  Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht:
  - met vragen over integriteit;
  - om (vermoedens van) schendingen te melden die je hebt waargenomen;
  - indien je slachtoffer bent van ongewenste omgangsvormen zoals onheuse bejegening, pesten, discrimineren etc.
 2. Wat doet de vertrouwenspersoon met mijn melding?
  Een vertrouwenspersoon doet niets zonder jouw instemming. Je bepaalt zelf wat er met je melding gebeurt. Het kan dus ook zo zijn, dat je slechts je verhaal kwijt wil en dat er verder niets mee wordt gedaan.
 3. Wat kan een vertrouwenspersoon wel en niet voor je doen?
  - Een vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal, adviseert hoe je met een bepaalde situatie om kan gaan, of verwijst door naar de aangewezen instantie.
  - Bij een melding van een mogelijke schending zal de vertrouwenspersoon, indien jij daarmee instemt, de melding doorsturen naar een persoon of instantie die de melding kan onderzoeken.
  Maar
  - Een vertrouwenspersoon bemiddelt niet in zaken. Hij/zij kan wel doorverwijzen naar anderen voor bemiddeling.
  - Hij/zij onderzoekt een klacht niet zelf.
 4.  Ik denk dat er in mijn omgeving een schending is qua integriteit; wat moet ik doen?
  Contact opnemen met de vertrouwenspersoon.
 5. Aan wie legt een vertrouwenspersoon verantwoording af?
  Over concrete zaken hoeft vertrouwenspersoon aan niemand verantwoording af te leggen. Wel wordt jaarlijks door de vertrouwenspersoon over de aard en omvang van meldingen geanonimiseerd gerapporteerd aan het bestuur van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom.

Nieuws

Is outreach wat voor jou? Ben je handig met Twitter en Instagram? Het Verbond zoekt vrijwilligers die het nieuws over het Progressieve Jodendom in de wereld willen verspreiden. Lees meer >>
Rabbijn Dow Marmur is overleden. Als President was hij als geen ander actief in the World Union for Progressive Judaism WUPJ. Moge zijn ziel zijn opgenomen in de bundel van het Eeuwige leven. Lees meer >>
Wil jij het beleid mede bepalen? Het Verbond vertegenwoordigen? Een bijdrage leveren aan de toekomst van progressief Joods Nederland? Reageer alsjeblieft. Lees meer >>

augustus

 • <  
 •   >
z m d w d v z
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31