Aangesloten bij de World Union for Progressive Judaism.

17 juli 2018 | 5 Av 5778

FAQ over Jodendom

FAQ over Jodendom

De tekst in de FAQ is bedoeld om in kort bestek antwoord te geven op de vele vragen die worden gesteld over de grondslagen, de levenspraktijk en de doelstellingen van onze beleving van het Jodendom. Het is geen wetenschappelijke verhandeling, noch kan diepgaand worden ingegaan op de vele vraagstukken. De bedoeling is uiteen te zetten wat een FAQgroep religieus, sociaal, cultureel en geestelijk in het volle leven staande Joden beweegt, die een Joods milieu hebben gezocht nadat veel van wat ons vroeger samenbond was verdwenen en de diepe verbondenheid met Israël alleen niet voldoende bleek. Velen die op zoek zijn naar een warme, veilige en stimulerende Joodse omgeving, waar men ruimte krijgt om de eigen Joodse beleving zonder bevoogding vorm te geven, vinden een thuis in een van de tien Liberaal Joodse Gemeenten in Nederland.

Hier kunt u doorklikken naar een uitgebreid document met antwoorden op tegen de 40 veel gestelde vragen over Jodendom in het algemeen en Liberaal Jodendom in het bijzonder. Het document is niet geheel actueel. De rabbijnen stellen zich beschikbaar om vragen te beantwoorden die niet of onvoldoende zijn behandeld in de FAQ [Frequently Asked Questions oftewel Veel Gestelde Vragen]. Auteur en verantwoordelijk voor de tekst van de FAQ is rabbijn David Lilienthal. Vragen en op- en aanmerkingen kunnen rechtstreeks aan hem worden gesteld. Voor een artikel van rabbijn David Lilienthal over de meerdere wegen die er zijn om Joods te wezen: klik hier.

De vragen waar het om gaat zijn de volgende:
1. Wat is Jodendom? 
2. Veranderingen: hoe ontstond het orthodoxe Jodendom?  
3. Veranderingen: hoe ontstond het liberale Jodendom?  
4. Hoe ziet het liberale Jodendom in Nederland eruit?  
5. Hoe ziet het liberale Jodendom eruit in de Verenigde Staten en elders?  
6. Hoe is de houding ten opzichte van het zionisme en de staat Israël?  
7. Hoe is het liberale Jodendom vertegenwoordigd in Israël? 
8. Wat is Tenach (de Bijbel)?  
9. Wat is de Talmoed?  
10. Wat is Halacha (de Joodse wet en regelgeving)?  
11. Op welk gezag berust het liberale Jodendom?  
12. Hoe ziet het liberale Jodendom de Masjiach en de messiaanse toekomst?  
13. Wat zijn mitswot (de godsdienstige plichten)?  
14. Wat is een sidoer (gebedenboek)?  
15. Wat is de taal van de sjoeldiensten (erediensten)  
16. Waar komt de muziek van de sjoeldiensten vandaan?  
17. Waarom zitten mannen en vrouwen bij elkaar?  
18. Waarom gebruikt men een kipa (hoofdbedekking)?  
19. Waarom gebruikt men een tallit (talles of gebedskleed)?  
20. Welke zijn de gebruiken thuis?  
21. Hoe staat het Liberale Jodendom tegenover de regels van hetKasjroet (de spijswetten)?  
22. Hoe neemt men de Sjabbat in acht?  
23. Hoe neemt men de Joodse Feestdagen en treurdagen in acht?  
24. Wie is Joods?  
25. Wat is de status van personen met een Joodse vader en een niet-Joodse moeder?  
26. Gioer - wat is het beleid ten aanzien van de proselieten?  
27. Wat zijn de Brit Mila en de Zewed Habat (naamgeving voor pasgeboren meisjes)?  
28. Wat gebeurt er bij een Bar Mitswa en een Bat Mitswa?  
29. Hoe gaat het Liberale Jodendom om met de huwelijkswetten ten aanzien van: (a) de persoon zonder get? (b) de agoena (de geketende vrouw)? (c) de mamzér (de persoon die niet mag trouwen)? (d) jiboem en chalitsa (het zwagershuwelijk)? (e) de cohén die wil trouwen met een vrouw die gescheiden is of met iemand die proseliet is? (f) de periodes in het jaar waarin niet getrouwd mag worden? (g) het geven en het ontvangen van een get (religieus scheidingsdocument)?  
30. Hoe verloopt een choepa (huwelijksplechtigheid)?  
31. Hoe wordt er gedacht over homosexualiteit?  
32. Hoe wordt er gedacht over euthanasie?  
33. Hoe wordt er gedacht over orgaandonatie?  
34. Hoe wordt er gedacht over sectie en het afstaan van een stoffelijk overschot aan de wetenschap?  
35. Wat zijn de gebruiken rond overlijden, begrafenis en rouw?  
36. Hoe wordt er gedacht over crematie?  
37. Hoe kan ik lid worden van een Liberaal Joodse Gemeente?  
38. Waar kan ik meer leren? 

juli

  • <  
  •   >
z m d w d v z
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31