Aangesloten bij de World Union for Progressive Judaism.

30 juni 2022 | 1 Tammuz 5782

Beleidsplan

Beleidsplan

Het Verbond omvat alle Joodse kerkelijke gemeenten in Nederland die de beginselen van het Progressief jodendom, levende in de World Union for Progressive Judaism, aanvaarden en die reeds thans hiervan deel uitmaken, dan wel overeenkomstig artikel 2, lid 1 van de statuten, als zodanig zijn erkend.

Het Verbond kan besluiten dat andere binnen het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde Joodse kerkelijke gemeenten die de in het tweede lid van de statuten van het Verbond bedoelde beginselen aanvaarden, als geaffilieerde gemeente tot het Verbond toetreden.
De bepalingen van de statuten zijn op een zodanige gemeente niet van toepassing, behoudens voor zover in de toetredingsovereenkomst met een dergelijke gemeente anders wordt bepaald.

juni

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30