Aangesloten bij de World Union for Progressive Judaism.

22 oktober 2021 | 16 Heshvan 5782

Begraafplaats Beth haCaim

Begraafplaats Beth haCaim

 

De Stichting Beth Hachaim beheert de begraafplaats van de Liberaal-Joodse Gemeenten Den Haag en  Rotterdam. De begraafplaats is gelegen aan de Eikelenburglaan te Rijswijk (ZH) en staat ten dienste van de leden van voornoemde kehillot.

Wat te doen bij overlijden?

Bij overlijden neemt men contact op met de Rabbijn. De contactgegevens kan men verderop in deze tekst vinden. Na het overlijden bezoekt de Rabbijn of zijn plaatsvervanger de nabestaanden. Bij dit bezoek worden alle regelingen met betrekking tot de begrafenis besproken. De daarbij gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door één van de erfgenamen of de executeur testamentair. Op basis van het ondertekende document wordt de begrafenis volledig verzorgd.   Verzekeren

De kosten van een begrafenis zijn aanzienlijk. Wellicht wilt u uw nabestaanden niet belasten met deze kosten. U kunt voor dit doel geld reserveren, of een uitvaartverzekering afsluiten. Indien u aan een verzekering de voorkeur geeft raden wij u aan een verzekering te nemen, die geld uitkeert en geen diensten, daar deze diensten niet aansluiten bij de rituelen en tradities van een Joodse begrafenis.

Tarieven

De grafrechten worden voldaan gelijktijdig met de overige begrafeniskosten. Het is mogelijk om op voorhand de grafrechten te voldoen. Dit geeft recht op begraven, maar geeft geen recht op de reservering van een bepaald graf. Voor de langstlevende partner wordt,  indien gewenst, een graf  gereserveerd naast de overleden partner. De kosten van de begrafenis zijn afhankelijk van verschillende factoren  zoals de dag van de begrafenis, op zondag geldt een hoger tarief. Ook persoonlijke wensen en aantal volgauto’s bepalen de uiteindelijke kosten. Men moet toch al gauw rekening houden met een bedrag van ongeveer € 6000.

Uitvaartfaciliteiten

Voor de uitvaartfaciliteiten wordt gebruik gemaakt van Goetzee/DELA. Voor herdenkingsdiensten en/of condoleancebijeenkomsten kan eventueel gebruik worden gemaakt van de ontvangstruimtes van de begraafplaats Eikelenburg.

De lewaja – begrafenis

Een begrafenis bestaat uit meerdere gedeelten. 1. De tahara, het verzorgen van de overledene. Dit ritueel wordt uitgevoerd volgens de regels en gebruiken van de LJG. De uitvoering hiervan wordt verzorgd door de Chewra Kadisja van de LJG Den Haag of de LJG Rotterdam. 2. Voor de overige aspecten van de begrafenis, zoals de aangifte bij de Burgerlijke Stand, rouwauto’s, kaarten, plaatsen van advertenties en dergelijke, wordt samengewerkt met de begrafenisondernemer. 3. Op de eerste avond na de begrafenis begint de sjiwa, de 7 daagse rouwperiode.

De matséwa – grafsteen 

Bij de begrafenis hoort de verplichting een grafsteen te laten plaatsen binnen een jaar na de lewaja. Deze regel geldt ook voor Beth Hachaim en wordt contractueel vastgelegd in eerder genoemd overleg.

Grafstenen moeten voldoen aan bepaalde eisen. Dit geldt voor steensoort, afmetingen en tekst. Raadpleeg hierover de reglementen van Beth Hachaim. De Stichting Beth Hachaim stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het af te leveren werk.

De Stichting en de LJG werken hierbij reeds zeer lang samen met een gerenommeerde steenhouwer. De nabestaanden zijn echter vrij om een andere erkende en geregistreerde steenhouwer te kiezen. Deze moet, met gebruikmaking van de daartoe bestemde formulieren, een vergunning tot plaatsing aanvragen en zich schriftelijk verplichten zich aan het geldende reglement te houden.

Onderhoud

Onderhoud van het graf  behoort tot de verplichtingen van de nabestaanden. Voor de inrichting van het graf, beplanting en dergelijke gelden strikte regels. Raadpleeg hierover de reglementen.

Crematie

Indien de overledene uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven om te worden gecremeerd dan is de LJG bereid (op strikte voorwaarden) hieraan medewerking te verlenen. Het verdient aanbeveling om hierover bij leven contact op te nemen met de Rabbijn. De voorbereidende handelingen, zoals de tahara, kunnen gelijk zijn aan die van bij een begrafenis.

Beartsot Hachajiem

De gebruikelijke gang van zaken kan men nog eens nalezen in het boekje "Beartsot Hachajiem, In het Land der Levenden",  uitgegeven door de Stichting Gan Hasjalom van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam en te lenen of in te zien bij de LJG Den Haag en LJG Rotterdam.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen dan kunt u kunt u contact opnemen met Rabbijn Albert Ringer, telefoon 06 20617910, aringer@xs4all.nl of met Marja Hené, telefoon 010-4146595, hene@planet.nl

Openingstijden Eikelenburg

Van 1 april t/m 30 september: dagelijks van 09.00 - 20.00 uur. Van 1 oktober t/m 31 maart: dagelijks van 09.00 - 16.30 uur. Het is niet gebruikelijk om de begraafplaats te bezoeken op Sjabbat, Joodse feestdagen en na het vallen van de avond.

 

 

Nieuws

In tien lessen leer je van Ruthy Aronson via ZOOM de letters en zoveel Hebreeuws dat je de tekst in de Sidoer kunt volgen en lezen. Ook al heb je (bijna) geen voorkennis. Lees meer >>
Begeleiding van minderjarige asielzoekers. Lees meer >>

oktober

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31